خبرآنلاین: بعد از اینکه کارلوس کی روش در اردوی آخر تیم ملی از امیر عابدزاده دعوت کرد، او حسابی در کانون توجهات قرار گرفته و خیلی ها حتی منتظر حضور او در درون دروازه تیم ملی نیز بودند. ...