شرکت ارایه دهنده اینترنت پرسرعت پارس آنلاین با حضور در نشستی خبری در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی الکامپ، از بسته های جدید اینترنتی "انرژی" رونمایی کرد.