به گزارش خبرگزاری فارس، در پی حادثه سقوط هواپیمای تهران یاسوج اسامی جانباختگان این حادثه اعلام شد. 1. مژگان نظری 2. جلال امیدی پور 3. حسین رستمی 4. مریم عابدی 5. احمد نظری 6. محمد برزگری 7. رویا داخته ...