خبرگزاری ایسنا: کمیته بین المللی المپیک و مسوول کمیته برگزاری بازی های المپیک زمستانی در نامه ای به صورت رسمی از ایران عذرخواهی کرد. ...

خبرگزاری ایسنا: کمیته بین المللی المپیک و مسوول کمیته برگزاری بازی های المپیک زمستانی در نامه ای به صورت رسمی از ایران عذرخواهی کرد. ...