خبرگزاری میزان- حمله نیرو های یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن به پدافند هوایی متجاوزان در استان مخا موفقیت آمیز بود.

خبرگزاری میزان- حمله نیرو های یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن به پدافند هوایی متجاوزان در استان مخا موفقیت آمیز بود.