رییس اتحادیه جهانی کشتی بار دیگر بابت اتفاقات اخیر به مسئولان ورزش ایران هشدار داده است.

رییس اتحادیه جهانی کشتی بار دیگر بابت اتفاقات اخیر به مسئولان ورزش ایران هشدار داده است.