خبرگزاری ایلنا: یک منبع مسئول گزارشهای منتشر شده در برخی رسانه ها مبنی بر سفر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و خانواده اش به تهران را رد کرده است. ...

خبرگزاری ایلنا: یک منبع مسئول گزارشهای منتشر شده در برخی رسانه ها مبنی بر سفر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و خانواده اش به تهران را رد کرده است. ...