باشگاه خبرنگاران جوان: روایت جالب از بازدید امروز رهبرانقلاب از نمایشگاه کتاب تهران: شوخی رهبر انقلاب با یک غرفه دار: این کتاب به درد ما نمی خورد در غرفه ی انتشارات نورالزهرا (س) ...

باشگاه خبرنگاران جوان: روایت جالب از بازدید امروز رهبرانقلاب از نمایشگاه کتاب تهران: شوخی رهبر انقلاب با یک غرفه دار: این کتاب به درد ما نمی خورد در غرفه ی انتشارات نورالزهرا (س) ...