بارسلونا برابر لوانته یک شکست عجیب را تجربه کرد و نتوانست در لالیگا شکست ناپذیر بماند.

بارسلونا برابر لوانته یک شکست عجیب را تجربه کرد و نتوانست در لالیگا شکست ناپذیر بماند.