سرمربی تیم ملی قبل از ترک ایران به مقصد لیسبون بار دیگر نسبت به سختی کار ایران در جام ملت های آسیا هشدار داد و مدعی شد این بار هم هیچ قولی نمی دهد. ...

سرمربی تیم ملی قبل از ترک ایران به مقصد لیسبون بار دیگر نسبت به سختی کار ایران در جام ملت های آسیا هشدار داد و مدعی شد این بار هم هیچ قولی نمی دهد. ...