مشاور رهبر انقلاب در امور بین الملل امروز عازم روسیه می شود. سخنگوی وزارت خارجه سفر روز چهارشنبه 20 تیرماه دکتر ولایتی به مسکو را سفری بسیار مهم خواند و گفت ...

مشاور رهبر انقلاب در امور بین الملل امروز عازم روسیه می شود. سخنگوی وزارت خارجه سفر روز چهارشنبه 20 تیرماه دکتر ولایتی به مسکو را سفری بسیار مهم خواند و گفت ...