ایرنا: فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) از مسئولان پخش تلویزیونی رقابت های جام جهانی خواسته است که از توجه بیش از حد به زنان حاضر در استادیوم ها و ترویج نگاه جنسیت زده پرهیز کنند. ...

ایرنا: فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) از مسئولان پخش تلویزیونی رقابت های جام جهانی خواسته است که از توجه بیش از حد به زنان حاضر در استادیوم ها و ترویج نگاه جنسیت زده پرهیز کنند. ...