"فریدون ابوضیا" (ابوالضیاء) متولد 1317 در تبریز، از بازیگران سینمای ایران بود که در 10 فیلم سینمایی ایفای نقش کرد.

"فریدون ابوضیا" (ابوالضیاء) متولد 1317 در تبریز، از بازیگران سینمای ایران بود که در 10 فیلم سینمایی ایفای نقش کرد.