این روزها کمتر کسی پیدا می شود که از چشیدن طعم غذا در رستوران های گوناگون لذت نبرد و علاقه ای به امتحان کردن مزه های جدید نداشته باشد ...

این روزها کمتر کسی پیدا می شود که از چشیدن طعم غذا در رستوران های گوناگون لذت نبرد و علاقه ای به امتحان کردن مزه های جدید نداشته باشد ...