خبرگزاری فارس: تمرین تیم فوتبال پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی در حالی روز یکشنبه به پایان رسید که 2 بازیکن این تیم در رختکن با یکدیگر کتک کاری کردند که شاید اگر دخالت سایر بازیکنان نبود ...

خبرگزاری فارس: تمرین تیم فوتبال پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی در حالی روز یکشنبه به پایان رسید که 2 بازیکن این تیم در رختکن با یکدیگر کتک کاری کردند که شاید اگر دخالت سایر بازیکنان نبود ...