تهران-ایرنا- دبیر شورای عالی فضای مجازی از مسدود شدن چند ساعته تعدادی از کسب و کارهای نوپای بخش مالی(فین تک) در هفته گذشته که موجب اختلال در فعالیت 200 هزار کسب و کار اینچنینی شد، انتقاد کرد .

تهران-ایرنا- دبیر شورای عالی فضای مجازی از مسدود شدن چند ساعته تعدادی از کسب و کارهای نوپای بخش مالی(فین تک) در هفته گذشته که موجب اختلال در فعالیت 200 هزار کسب و کار اینچنینی شد، انتقاد کرد .