در حالی که کاربران اینترنت مدت هاست از ارائه بسته های حجمی ناراضی هستند و استفاده از اینترنت برای دانلود فایل های ویدیویی که حجم زیادی را می طلبد افزایش یافته است ...

در حالی که کاربران اینترنت مدت هاست از ارائه بسته های حجمی ناراضی هستند و استفاده از اینترنت برای دانلود فایل های ویدیویی که حجم زیادی را می طلبد افزایش یافته است ...