تیم احمد گروژنی با بهره مندی از ملی پوش ایرانی و در حضور میهمانان ویژه ای دیدار هفته اول فصل جدید لیگ برتر روسیه را با پیروزی پشت سر گذاشت.

تیم احمد گروژنی با بهره مندی از ملی پوش ایرانی و در حضور میهمانان ویژه ای دیدار هفته اول فصل جدید لیگ برتر روسیه را با پیروزی پشت سر گذاشت.