خبرگزاری فارس: به نقل از رویترز، وزارت دادگستری آمریکا از دیوان عالی آمریکا خواست در برابر رأی اخیر دادگاه استیناف بخش 9 این کشور موضع بگیرد و راه را برای اجرای فرمان ضدمهاجرتی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هموار کند ...

خبرگزاری فارس: به نقل از رویترز، وزارت دادگستری آمریکا از دیوان عالی آمریکا خواست در برابر رأی اخیر دادگاه استیناف بخش 9 این کشور موضع بگیرد و راه را برای اجرای فرمان ضدمهاجرتی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هموار کند ...