بشار اسد رئیس جمهوری سوریه پیامی خطاب به رهبر معظم انقلاب ارسال کرد.

بشار اسد رئیس جمهوری سوریه پیامی خطاب به رهبر معظم انقلاب ارسال کرد.