وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که تل آویو هرگز اجازه تمرکز محور شیعی در سوریه را نمی دهد.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که تل آویو هرگز اجازه تمرکز محور شیعی در سوریه را نمی دهد.