رئیس جمهور ترکیه ضمن اظهار این مسئله که کشورش نباید بر مسئله پیوستن به اتحادیه اروپا متمرکز شود، تاکید کرد که آنکارا می تواند به گروه امنیتی تحت رهبری چین و روسیه بپیوندد. ...