تهران- ایرنا- سفیر آمریکا در سازمان ملل ادعاهای تکراری خود در ارسال موشک های بالستیک از سوی ایران به یمن را در یادداشتی در روزنامه نیویورک تایمز بازخوانی کرد.