استقلال به عنوان صدرنشین گروه مرگ لیگ قهرمانان به مرحله بعدی صعود کرد.