برانکو پس از چند سال بالاخره توانست مدافع محبوبش را جذب کند.