رئیس اقلیم کردستان عراق برای اعلام تصمیم نهایی کردها در زمینه همه پرسی استقلال شرط گذاشت و گفت: تاکنون جایگزین های مطرح شده پاسخگوی درخواست ما برای استقلال نبوده است.